ഒന്നേ ഒന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം

2011, ഡിസംബർ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

Why a New Dam at Mullaperiar.? This is for you too dear brother at Tami...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. അജ്ഞാതന്‍2011, ഡിസംബർ 15 7:34 AM

    The Tamils will never learn any lesson. It took more than 25 years for them to learn a lesson from Lanka and WHAAAAT.... what did they gain....just look at the refugee camps not simply in TN even in Kerala and all parts of the world

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ശരിയാണു പറഞ്ഞത് പ്രിയ സുഹൃത്തേ. പക്ഷെ അന്നത്തെ തമിഴരുടെ സാഹചര്യമോ അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശനമോ അല്ലല്ലോ ഇത്. ഇവിടെ മരണനിഴൽ താഴ്വരയിൽ കഴിയുന്നത് നമ്മളാകുന്നു. വിദൂരവ്യാപകമായ വറുതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാടും. ഈ സന്ദേശം കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളുമുപയോഗിച്ച് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരുദ്ദേശ്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...